Kontaktperson: Inger Graff   23 60 00 95   ingergraff52@gmail.com

Gruppen har 8 medlemmer

22-August-2018

SIDSTE NYT

Referat fra møde  i kønnere by d. 20. august 2018
Referent Vibeke Thorshøj
 
Pkt. 1
 
Inger Graff blev valgt til fremtidig tovholder / kontaktperson for arbejdsgruppen 
 
Pkt. 2 Opfølgning af igangværende projekter
 
Opgradering af stranden
Inger har for nylig skrevet til kommunen om fjernelse af tang fra stranden. Kommunen har endnu ikke svaret Der har ikke været gener af tangen i år på grund af den tørre sommer, men der bør findes en løsning. Andre byer  (fx Solrød)har udnyttet tangen i biogasanlægget eller til kompostering. Vi vil bede kommunen om et møde om mulighederne. Inger følger op og kontakter Tine i kommunen. Hvis vi holder møde med kommunen bør vi overveje, om der skal flere emner på programmet fx toiletforholdene.
 
Ishøj har med succes fået etableret en cafe ved deres strandområde. Vi bør undersøge muligheden og interessen for noget lignende. Evt. en mobil model, der kan stå ved Flagstangen i sommermånederne. Borgerforeningen har en vogn, der evt. kan lejes.
Det bør være et privatfinansieret projekt.  Der bør arbejdes videre med projektet ved at samle en gruppe af interesserede. Endnu  har ingen meldt sig som tovholder til projektet.
 
Vi bør gøre mere opmærksom på strandmulighederne gennem bedre skiltning. De mange turister, der passerer i sommermånederne, ved sandsynligvis ikke, at stranden eksisterer.
 
Sportsbutik i den nedlagte bank på Hovedgaden
Aksel har skrevet til “ From Sport ”. De har skrevet tilbage, at de ikke er interesseret i at leje sig ind i øjeblikket. Vi vil følge op på sagen evt. invitere til møde eller ringe. Inger påtager sig at ringe til firmaet.
 
Et alternativ hertil kan være at høre, om firmaet ”Outlet Sport”  vil være interesseret. . Aksel skriver til dem.
 
Kommunen bør kontakte ejeren af bygningen vedrørende rydning af fortovet.
 
Statoil tanken
Inger og  Jesper har skrevet til Statoil eller Circle K om deres fremtidsplaner med stedet.
De har ikke modtaget svar.
Brugsen vil være interesseret i vaskeanlæg  og evt. tank. Jesper følger op på sagen.
 
Baldakin
Søren har haft kontakt til ejeren af den gamle brugs om fjernelse af baldakin.  Ejeren har ikke vist interesse i selv at fjerne baldakinen. Vi vælger at lukke sagen foreløbig.
 
 
Pkt. 3 Igangsætning af nye projekter
 
Den forfaldne ejendom på Nylandsvej
Ejendommen er ved at være til fare for omgivelserne, da taget kan risikere at blæse af i en storm. Samtidig kan der være risiko for rotter.
 
Der er ikke meget kommunen kan gøre ved faldefærdige huse. Dog kan rotter  og risiko for  andre udløse indgriben. Der findes forskellige puljer til nedrivningsrpojekter som evt. kan søges.
 
De fremtidige planer for Gefionpladsen
Der mangler en afklaring af de mere konkrete ønsker til pladsen. Arbejdsgruppen går ikke videre med Skaterprojektet. Ønskerne vil være afhængig af hvor stor en grund, vi kan få. F.x. om parkeringspladsen og den nedbrændte grill kan indgå på et tidspunkt.
De ønsker, der indtil nu har været nævnt, er en multibane (kan ligge på parkeringspladsen) , springvand og lille scene. Forslagene skal afstemmes med de aktiviteter, der foregår i Lunden.
Vi har ladet os inspirere af løsninger i Svendborg, Solrød og Albertslund. Rene anbefaler, at vi ser på det kunstprojekt, der oprindelig var tænkt anbragt på Faxe rundkørsel. Der er udarbejdet en model i Plan og kulturudvalget. 
 
Arbejdsgruppen bør gå sammen med andre foreninger om ønsker til Gefionpladsen. Der er snart budgetforhandlinger i kommunen.  Vi indsender en foreløbig ansøgning.
 
 
Vejbump og beskæring af træer
Der blev efterlyst flere vejbump på Hovedgaden. Det blev anbefalet, at man bestilte en fartkontrol hos politiet. Inger forhører sig endvidere  hos Park og Vej om mulighederne for at få beskåret nogle af de høje træer i Lunden. Det vil beskytte kirsebærtræerne.
 

Vinterbaderne ønsker badebro
Vinterbaderne er interesseret i at oprette en gruppe i der Liv i Ladepladsen, der har til formål at undersøge mulighederne for en vinterbadebro i den anden ende af byen på Strandvejen ved informationstavlen og det grønne område / åen. Vi vil anbefale kommunen at opsætte flere borde og bænke, da stedet er populært bl.a. hos de cyklende turister.
 
 
Pkt. 4 Sømandshjemmet
 
Vi har mulighed for at benytte Sømandshjemmet i foreløbig i 3 måneder.  Kommunen har bevilget kr. 60.000 til drift og projekter. Midlerne skal først og fremmest gå til aktiviteter for unge mellem 15 og 30 år.
Torsdag d. 23. august afholdes 2 åbent hus arrangementer for hhv. unge og voksne, hvor formålet er at få ideer til aktiviteter.  Vi har selv flere konkrete  initiativer fx yoga, malerkursus. Sømandshjemmet  skal ses som et supplement til ””Huset” med andre typer af aktiviteter.
 Den aktuelle udstilling i Rollosalen skal efterfølgende flyttes til Sømandshjemmet. Ideen er bl.a. at undersøge, om der er interesse for denne type udstilling af professionelle kunstnere / Galleri.
 
 
Pkt. 5 Eventuelt
 
Legepladsgruppen ved lystbådehavnen afventer besked på ansøgning om bevilling på kr. 300.000. Der forventes svar i september.
 
Busturen, der har været under planlægning for borgerne, droppes i år.

web udgave: Aksel Wolter