Kontaktperson:

Gruppen har 8 medlemmer

18-Maj-2018

SIDSTE NYT

Kønnere By, opsamlingsmøde, d. 25. Juni 2018.

Beslutnings referat:

Angående Sømandshjemmet.
En ny arbejdsgruppe under Liv i Ladepladsen er igang med at udforme en ansøgning om brug af Sømandshjemmet fra august til december 2018. Galleri, kursusvirksomhed og aktiviteter for unge vil være en central del af ansøgningen. Senere, hvis ansøgning imødekommes fra Faxe Kommune, vil der blive indkaldt til et Brian Storm møde om øvrig brug.

Den gamle bank
Ny Form vil undersøge, om de har interesse i at åbne en sportsbutik. De har p.t. Ikke givet yderligere besked.

Gefionpladsen
Yderligere indretning af pladsen er udsat. Det samme er badebro ved Flagstangen.
Kønnere By skal løbende komme med forslag til pladsens indretning:

Fast musikscene ( som f.eks. Svendborg plus amfiteater til tilskuere )

Multibane. Springvand.

Nyhedsbrev fra Borgernært Politi
Oplysninger om borgernært politi lægges på hjemmesiden. Navn skal ændres, så det hedder
“ Nyt fra Faxe Ladeplads “ .

Angående rydning af tang ved Stranden ved Flagstangen
Faxe Kommune er kontaktet via mail. Næste træk skal være at aftale et møde med relevante personer i Faxe Kommune.

Nyt møde: 13.september, klokken 19.00 - 21.00.

Nyt fra Kønnere By. Maj - Juni 2018

Sidste møde i arbejdsgruppen blev afholdt, d. 3. maj 2018

Følgende emner blev drøftet:

Statoil
En fra gruppen kontakter Statoil.
En snak om de blændede vinduer, skal overdækningen bevares?
Skal Brugsen købe tanken?

Sømandshjemmet
Kunstgruppen Kunst og Design vil drøfte, om de vil låne bygningen til galleri og cafe. En fra gruppen kontakter Faxe Kommune for at spørge, om der kan laves en ordning / ”prøvehandling” / lån, indtil bygningen bliver solgt.

Bankbygningen
Vi kunne godt tænke os, at den bliver solgt eller lejet ud. Vi mener bygningen skal bruges til noget, eller dækkes til med info i de bare nøgne ruder. En fra gruppen kontakter ejeren i København.
Ideer efterlyses. Er en kollektiv drevet butik med kunsthåndværk og weekend åbent en mulighed?

Stranden og stranden ved flagstangen
Der er afsat 200.000 kr til en badebro ved flagstangen. Vi mener der skal være 2 badestrande i byen; `en ved strandvejen, og `en ved flagstangen.

Nedtagning af baldakin ved den gamle Brugs.
En fra gruppen kontakter ejeren, og får en tømrer til at give et tilbud på facaderegulering af den gamle Brugs.

Gefionpladsen
Man går snart i gang? En fra gruppen kontakter Faxe Kommune for tidsplan.

Redigeret af AW