Kontaktperson: Inger Graff   23 60 00 95   ingergraff52@gmail.com

Gruppen har 8 medlemmer

27-Oktober-2018

SIDSTE NYT

Referat fra møde i Liv i Ladepladsen d. 22. Oktober 2018
Opfølgning på løbende projekter.

Flagstangen m.v.
Kommunen har ikke reageret på mails og telefonopkald i spørgsmålet om tang på stranden. Det er derfor stadig uklart, om tangen skal fjernes eller komposteres. Der er andre steder gode erfaringer med at blande tangen med flis. Det fjerner lugten og er et nyttigt gødningsmiddel.
Der er nedsat en undergruppe, der vil gå videre med spørgsmålet, bl.a. rette henvendelse til Sandprojektet, der er i gang ved havnen. Gruppen vil også undersøge mulighederne for at oprette en sommercafe ved havnen. For at holde udgifterne nede skal undersøges, om kommunen har en container eller andet lignende stående, der kan bruges til formålet. Igen for at holde udgifterne nede, kan man overveje, om møblerne kan laves af paller Med hensyn til driften vil vi tage stilling senere. Det skal bl.a. undersøges om f.eks. idrætsklubber eller ungdomsorganisationer vil være interesseret.
Gruppen vil også undersøge mulighederne for renovering af toilet ved Flagstangen samt mulighederne for at opstille brusebad og måske en mobil sauna.
Vi mangler stadig en badebro meget gerne til vinterbadning, der kan opstilles på sydstranden. Selv om vi har fået en badebro ved Flagstangen er der pæn afstand mellem strandene. Vi skal tillige have undersøgt, om trapperne ved sydstranden kan anvendes ved vinterbadning.
Kystdirektoratet har endnu ikke svaret kommunen på spørgsmålet om høfder. Den afventer sandsynligvis resultaterne af sandfodringen.

Der bliver arrangeret en tur til arkitektfirmaet, der har udarbejdet forslag til de Hvide Dronninger.. Turen finder sted d. 17. november. Da der er mange nye politikere i byrådet, vil der blive sendt en invitation til dem om deltagelse.

Kontakten til Statoil om fremtiden for tankanlægget
Trods snart adskillige henvendelser pr. mail og telefon har firmaet ikke reageret. Arbejdet vil fortsætte, evt. henvende sig fysisk på deres adresse i København. Vi vil bl.a. slå på, at Gefionspladsen ved siden af er ved at blive renoveret af kommunen, hvilket understreger behovet for at omgivelserne bliver gjort pænere.

Der tages kontakt til Superbrugsen for at høre, om de vil være interesseret i at overtage anlægget.

Status for Sømandshjemmet
Der har været afholdt en række aktiviteter, der viser interesse for projekter af denne type. Det har fx været afholdt malerkursus, croquis tegning, yoga, kreativ genbrug af tøj samt keramikkursus. Der har tillige været afholdt fotoudstilling. Aktiviteterne har haft særlig fokus på at få de unge til at deltage. De unge har da også selv arrangeret en komsammen med overnatning uden alkohol. Erfaringen er dog, at det tager tid at få de unge engageret i at tage initiativer og deltage i andre aktiviteter, da mange har en lang skoledag. De unge var den primære målgruppe, men aktiviteterne er åbne for alle. Entusiasmen blandt de deltagende og hos de personer, der har udbudt aktiviteter, har været stor.
Aktiviteterne fortsætter frem til 1. December, hvor lejemålet ophører. Der vil blive afholdt en afslutningsmiddag lørdag. 17. november.

Status for bankbygningen
Vi vil undersøge mulighederne for at høre, om der er 8-10 interesserede, der vil leje sig ind i bankbygningen og bruge den til kontorarbejdsplads, værksted eller oplagring.
Vi arbejder samtidig med muligheden for, at et firma, der etablerer outlet i sportstøj, kunne være interesseret i at oprette forretning i bygningen. Det kunne fx være ”Ny form”, der har en række butikker især i Jylland.

Fældning/beskæring af træer i Lunden
Kommunen er indstillet på at fælde nogle af de høje træer i Lunden, der skygger for solen. De vil samtidig foretage beskæring for at skabe mere plads.
Kirsebærtræerne ved fortovet, der lider under manglende sol, ejes af ”Kalken”.
Vi tager kontakt.


Eventuelt
Kommunen vil kontakte ejeren af Nylandsvej 1 vedr. beskæring de træer og buske, der generer omgivelserne. De faldefærdige bygninger er et andet myndighedsområde. Det er en mere tidskrævende proces.

Der har været afholdt et borgermøde i ”Huset” d. 8. oktober. Emnet var en ny lokalplan for det gamle plejehjem, der er sat til salg. På det grønne område ved siden af planlægges bygning af rækkehuse. Den nye Lokalplan er sendt i høring.

Et møde med Boserup forsøges aftalt. Emne; orientere om mulighederne for at anvende saneringspuljen i forbindelse med en nedrivning af den gamle cigarfabrik.

Vi vil opfordre kommunen til at opstille en “ informationstavle “ over Gefionspladsen, så borgerne kan følge med i, hvad der sker.

De to sidste fiskere i byen lukker ned i løbet af de næste år. De ser gerne at pladsen efterfølgende bruges til restaurering af og træf for gamle træbåde.

Nyt møde og julefrokost d. 18 december 2018

Webudgave: AW