Seneste nyt

Genopfriskning af De Hvide Dronninger

Invitation til Norrøn Arkitekterne 

Arkitekterne bag skitseprojektet til De Hvide Dronninger

En del fra vinterbadegruppen og en gruppe fra Liv i Ladepladsen i Faxe Ladeplads mener, at det er tid til, at genopfriske ideerne omkring De Hvide Dronninger, fordi:

  1. Sandfodringen og kystsikringen er i fuld gang, og om lidt har vi en ny strand, som kalder på nye faciliteter
  1. I Faxe Kommunes nye budgetforlig er der sat 5.000.000 kr af i både 2021 og 2022 til De Hvide Dronninger (Faxe Kommune har intentioner om at forbedre og sikre kysten ved Faxe Ladeplads) 
  2. Fonde:  

Realdania har sat 77 millioner over de næste fem år til projekter, der kan bidrage med ny viden og forskning. Indsatsen ”Byerne og det stigende Havvand” har det overordnede formål at udvikle nye svar på, hvordan byerne kan møde havvandet i en fremtid med højere havvandstand og flere voldsomme stormfloder. 

Lokale og Anlægsfonden har vist stor interesse for projektet De Hvide Dronninger, fordi det kombinerer rekreative løsninger (platform for vandaktiviteter) og tekniske løsninger (kystsikring). Nu sætter Lokale og Anlægsfonden fokus på og understøtter, hvordan kystsikring kan og bør forene benyttelse og beskyttelse af kysten. 

  1. Der er en del misforståelser i forhold til det udarbejdede udkast til de Hvide Dronninger. Nogle tror stadigvæk at der skal ligge hoteller og høje betonklodser i vandet

I den forbindelse syntes vi, at der er god grund til, at vi forsøger at samle alle som har interesse i emnet. En borgergruppe som kan være med til, at præge den beslutning, som Faxe Kommunes kommunalbestyrelse skal / forventes at skulle tage i den kommende fremtid.

Du/I er derfor inviteret til at deltage i en inspirationstur til København, hvor vi vil besøge arkitekterne Norrøn og høre om deres visioner og planer med projektet, høre om eventuelle nye ideer, men også for at få mulighed for at spørge ind til projektet eller drøfte de spørgsmål som du/I måtte ligge inde med og som du/I føler er ubesvarede. 

Vi håber, at vi efterfølgende i den kommende tid kan indgå i et samarbejde med Faxe Kommune om at søge fonde til det videre forløb om at forbedre muligheder for vandaktiviteter langs kysten i Faxe Ladeplads. Vores mål er selvfølgelig, at de midler Faxe Kommune allerede har afsat til projektet kan vokse yderligere ved hjælp af fondene.

Invitationen lyder på:

  • Lørdag den 17. november kl.9.30 fra Faxe Ladeplads station. 
  • Ankomst kl.10.30 på Bredgade 36B, 4. sal, 1260 København K.
  • Gennemgang af projektet v/ arkitekterne Poul Høilund og Marco Berenthz
  • Spørgsmål og drøftelser 
  • Afgang fra København kl.13.00 og hjemkomst Faxe Ladeplads kl.14.00

Liv i Ladepladsens arbejdsgruppe De Hvide Dronninger og Vinterbadegruppen arrangerer buskørsel frem- og tilbage til Faxe Ladeplads og turen dækkes af Liv i Ladepladsen.

På vegne af Liv i Ladepladsens vinterbadegruppe og arbejdsgruppen for de Hvide Dronninger

Pia Jensen og Marianne Bøyesen

Tilmelding sker til: pj@dm-revision.dk eller marianneboeysen@gmail.com

Eller på sms til 28102605 og 24485327

Tilmeldingen er bindende og skal ske senest mandag d.12. november 2018 af hensyn til bestilling af busstørrelse.

 

Lokalplan 300-46 udvidelse af Faxe Ladeplads lystbådehavn

Planer for Faxe Ladeplads lystbådehavn og sydstranden i høring.

Kommuneplantillæg nr. 13 udvidelse af Faxe Ladaplads lystbådehavn

Planerne er nu i offentlig høring i 8 uger indtil den 1. november 2017, og kan i hele perioden ses i borgerservicecentrene, på bibliotekerne og på Faxe Kommunes hjemmeside.​

Brev høring af forslag til lokalplan 300-46 og forslag til kommuneplantillæg 13 4 1

De hvide Dronninger

KONTAKTPERSON

Marianne Bøyesen
marianneboysen@gmail.com
Telefon 61 68 82 07
Mobil 24 48 53 27 

De hvide Dronninger er et kystsikringsprojekt i samarbejde med arkitektfirmaet: 

Norrøn arkitekterne

Kalklandets kyst- og badedestination, Faxe Ladeplads

SN.dk - Du kan præge Dronningerne

Innovationsnetværk for oplevelsesøkonomi

Formålet med ”De hvide dronninger” er, udover kystsikring, at give Faxe Ladeplads et voldsomt løft til gavn for både byens borgere og turismen.

Projektet indeholder planer om at bygge to “dronninger” eller platforme ud i Faxe Bugt. De fire platforme skal henholdsvis anvendes som udgangspunkter for badning, roning, sejlads samt et hotel med restaurant.

Prospektet er udarbejdet af Norrøn arkitekterne i samarbejde med Realdania, A.P Møllerfonden, Rosendal Gods, Faxe Kalkbrud og Efterskolen Faxehus

Man kan læse mere om ”De hvide dronninger” på kommunens hjemmeside under referatet fra Økonomiudvalgsmødet den 27. januar 2015 eller downloade prospektet her

Kommentarer fra Liv i Ladepladsen

Liv i Ladepladsen har indsendt kommentarer til Kommuneplantillæg nr. 14 og Lokalplanforslag nr. 300-46, tirsdag, d. 7. marts 2017.

STATUS OM KYSTSIKRINGS PROJEKTET februar 2017

Til Følgegruppen – kystbeskyttelse Faxe Ladeplads

Lidt status-orientering, februar 2017:

1. Kystbeskyttelse af Strandvejen nord for Faxe Å

Som tidligere nævnt er Rambøll i gang med at vurdere tre projektforslag: etablering af strand uden konstruktioner på baggrund af de nuværende forhold, etablering af strand uden konstruktioner efter udvidelse af havn, og etablering af strand med konstruktioner (to høfder/dronninger).

På vores hjemmeside //www.faxekommune.dk/kystbeskyttelse kan I foreløbigt se to rapporter: Indledende vurderinger //www.faxekommune.dk/sites/default/files/indledende_vurderinger_-_hydraulik_og_badestrand.pdf og Modelrapport //www.faxekommune.dk/sites/default/files/modelrapport.pdf.

Rambøll foretager de næste par måneder en vurdering af, hvor meget en strand kan reducere bølgeoverskyl af Strandvejen og ikke mindst anlægsudgiften til etablering af en strand og især den årlige driftsudgift til vedligeholdelsesfodring.

2. Stormflod

I 2017 forventer vi også at tage stilling til, om vi skal få udarbejdet forskellige projektforslag vedrørende højvandssluse ved Faxe Å og renovering/forbedring af højvandssluse ved Kruse Bæk. 

På vores hjemmeside kan I se handleplanen for klimatilpasning //www.faxekommune.dk/handleplan-klimatilpasning.

Venlig hilsen

Poul Jensen
Teamkoordinator
Direkte tlf.: 56203073
Mobil tlf.: 23644114