Seneste nyt

Lokalplan 300-46 udvidelse af Faxe Ladeplads lystbådehavn

Planer for Faxe Ladeplads lystbådehavn og sydstranden i høring.

Kommuneplantillæg nr. 13 udvidelse af Faxe Ladaplads lystbådehavn

Planerne er nu i offentlig høring i 8 uger indtil den 1. november 2017, og kan i hele perioden ses i borgerservicecentrene, på bibliotekerne og på Faxe Kommunes hjemmeside.​

Brev høring af forslag til lokalplan 300-46 og forslag til kommuneplantillæg 13 4 1

De hvide Dronninger

KONTAKTPERSON

Marianne Bøyesen
marianneboysen@gmail.com
Telefon 61 68 82 07
Mobil 24 48 53 27 

De hvide Dronninger er et kystsikringsprojekt i samarbejde med arkitektfirmaet: 

Norrøn arkitekterne

Kalklandets kyst- og badedestination, Faxe Ladeplads

SN.dk - Du kan præge Dronningerne

Innovationsnetværk for oplevelsesøkonomi

Formålet med ”De hvide dronninger” er, udover kystsikring, at give Faxe Ladeplads et voldsomt løft til gavn for både byens borgere og turismen.

Projektet indeholder planer om at bygge to “dronninger” eller platforme ud i Faxe Bugt. De fire platforme skal henholdsvis anvendes som udgangspunkter for badning, roning, sejlads samt et hotel med restaurant.

Prospektet er udarbejdet af Norrøn arkitekterne i samarbejde med Realdania, A.P Møllerfonden, Rosendal Gods, Faxe Kalkbrud og Efterskolen Faxehus

Man kan læse mere om ”De hvide dronninger” på kommunens hjemmeside under referatet fra Økonomiudvalgsmødet den 27. januar 2015 eller downloade prospektet her

Kommentarer fra Liv i Ladepladsen

Liv i Ladepladsen har indsendt kommentarer til Kommuneplantillæg nr. 14 og Lokalplanforslag nr. 300-46, tirsdag, d. 7. marts 2017.

STATUS OM KYSTSIKRINGS PROJEKTET februar 2017

Til Følgegruppen – kystbeskyttelse Faxe Ladeplads

Lidt status-orientering, februar 2017:

1. Kystbeskyttelse af Strandvejen nord for Faxe Å

Som tidligere nævnt er Rambøll i gang med at vurdere tre projektforslag: etablering af strand uden konstruktioner på baggrund af de nuværende forhold, etablering af strand uden konstruktioner efter udvidelse af havn, og etablering af strand med konstruktioner (to høfder/dronninger).

På vores hjemmeside http://www.faxekommune.dk/kystbeskyttelse kan I foreløbigt se to rapporter: Indledende vurderinger http://www.faxekommune.dk/sites/default/files/indledende_vurderinger_-_hydraulik_og_badestrand.pdf og Modelrapport http://www.faxekommune.dk/sites/default/files/modelrapport.pdf.

Rambøll foretager de næste par måneder en vurdering af, hvor meget en strand kan reducere bølgeoverskyl af Strandvejen og ikke mindst anlægsudgiften til etablering af en strand og især den årlige driftsudgift til vedligeholdelsesfodring.

2. Stormflod

I 2017 forventer vi også at tage stilling til, om vi skal få udarbejdet forskellige projektforslag vedrørende højvandssluse ved Faxe Å og renovering/forbedring af højvandssluse ved Kruse Bæk. 

På vores hjemmeside kan I se handleplanen for klimatilpasning http://www.faxekommune.dk/handleplan-klimatilpasning.

Venlig hilsen

Poul Jensen
Teamkoordinator
Direkte tlf.: 56203073
Mobil tlf.: 23644114