Cykeludlejning på havnen i Faxe Ladeplads

Sidste nyt 2019

Al henvendelse vedrørende cykeludlejning skal ske til havnefoged. Projektet er overdraget til Faxe Ladeplads havn. 🙂

Formand for bestyrelsen Flemming Juel, kan træffes på Tlf. 20 64 13 75 eller mail fl.juel.faxe@gmail.com. 

Historien

Pilotprojektet havde sin start i 2015 og eksisterer i dag som en blivende aktivitet.

Det var et samarbejde mellem værestedet Perlen i Haslev som hører under Faxe Sociale Udviklingscenter, Faxe Ladeplads Havn og Super Brugsen. Idéen er hentet fra den frivillige initiativgruppe ”Liv i Ladepladsens” som understøtter udvikling i byen, drevet af frivillige borgerkræfter.

SuperBrugsen Faxe Ladeplads sponsorerede de fire nye cykler der består af to herrecykler, en damecykel og en flot pigecykel. Cyklerne udlejes til sejler- og sommerturister på havnen i Faxe Ladeplads.

Cyklerne er placeret på havnen og stilles frem i Havnekontorets åbningstid i turistsæsonen. Det er havnefoged Flemming Juel der tager sig af udleningen. Overskuddet går udelukkende til cyklernes drift og køb af ekstraudstyr som låse, kortholdere m.m.

Cykeludlejningen er et pilotprojekt, hvor FSU (Faxe Sociale Udviklingscenter) ønskede at gøre sig flere erfaringer med de muligheder der opstår, når man samarbejder med frivillige og private virksomheder, om et socialt afsæt. Det er i tråd med kommunens visioner på frivillighedsområdet.

Det er Værestedet ”Perlen” i Haslev, der har stået for at hente cyklerne hos Brugsen. Værestedet har samlet cyklerne og leveret dem med hjælp fra FSU´s team ”Olsenbanden”.

Værestedet Perlen er en del af Faxe Sociale Udviklingscenter (FSU). FSU er en paraplybetegnelse, der tilbyder forløb inden for beskyttet beskæftigelse, uddannelse, dagaktiviteter, væresteder, mentorstøtte og ledsagelse for mennesker med særlige behov. FSU er en del af Center for Familie, Social og Beskæftigelse i Faxe Kommune.

Liv i Ladepladsen (LIL) er en frivillig interessegruppe, som de sidste par år har haft fokus på at skabe udvikling og liv i Faxe Ladeplads. LIL er i dag en etableret forening.

Vil du vide mere om Faxe Sociale Udviklingscenter: http://fsu.faxekommune.dk
FSU er på nuværende tidspunkt, sæson 2017, ikke med i samarbejdet. Dog er FSU altid villige til at hjælpe med transporten af cyklerne via deres team ”OlsenBanden”.

Kontaktperson fra Liv i Ladepladsen
Brina Lundqvist

Artikel fra lokalavisen

  • Det er Flemming Juel Havnefoged der står for udlejningen

  • FSU hjælper med transport

  • SuperBrugsen Faxe Ladeplads har sponsoreret cyklerne