Bestyrelse

Liv i Ladepladsen 2020

Mail- og telefonadresser  for bestyrelsen i Liv I Ladepladsen

 

Marianne Bøyesen  Tlf 30 25 01 66  marianneboeysen@gmail.com

 

Aksel Wolter  Tlf 22 94 72 22  akselwolter@live.dk

  

Lis Pedersen  Tlf.  20 63 16 07  thomas-lis@anarki.dk

 

Svend Poulsen Tlf.  20 98 732   info@maler-svend.com

 

Mette

 

Vibeke Thorshøj Tlf 23 47 32 76 vibeke@thorshoj.dk

 

 

Formand

Marianne Bøyesen

marianneboeysen@gmail.com

Næstformand

Svend Poulsen 

 info@maler-svend.com

 Webmaster

Aksel Wolter

akselwolter@live.dk

Indlæg og kommentarer til hjemmesiden sendes til Aksel.

Vores cvr. nummer er 3813 2873