Bestyrelse

Liv i Ladepladsen 2017

Formand
Marianne Bøyesen
marianneboeysen@gmail.com

Næstformand og webmaster
Aksel Wolter
akselwolter@live.dk

Regnskab
Lis Pedersen    
thomas-lis@anarki.dk           

Bestyrelsesmedlem
Lykke Kjær      
mail@lykkekjaer.dk

Bestyrelsesmedlem
Vibeke Thorshøj
vibeke@thorshoj.dk 

Sekretær og webmaster
Brina Lundqvist
brina.lundqvist@gmail.com

 

Indlæg og kommentarer sendes til Aksel eller Brina