Bestyrelse

Liv i Ladepladsen 2019

Generalforsamling finder sted onsdag den 20. februar 2019 klokken 20-21 i Sejlklubbens lokaler

Formand
Marianne Bøyesen
marianneboeysen@gmail.com

Næstformand og webmaster
Aksel Wolter
akselwolter@live.dk

Regnskab
Lis Pedersen    
thomas-lis@anarki.dk           

Bestyrelsesmedlem
Lykke Kjær      
mail@lykkekjaer.dk

Bestyrelsesmedlem
Vibeke Thorshøj
vibeke@thorshoj.dk 

Bestyrelsesmedlem
Brina Lundqvist
brina.lundqvist@gmail.com

Indlæg og kommentarer sendes til Aksel eller Brina

Vores cvr. nummer er 3813 2873