Bestyrelse

Liv i Ladepladsen 2019

Mail- og telefonadresser  for bestyrelsen i Liv I Ladepladsen

 

Marianne Bøysen  Tlf 24 48 53 27  marinaneboeysen@gmail.dk

 

Aksel Wolter  Tlf 22 94 72 22  akselwolter@live.dk

 

Lykke Kjær  Tlf 26 85 35 44  mail@lykkekjaer.dk

 

Lis Pedersen  Tlf.  20 63 16 07  thomas-lis@anarki.dk

 

Svend Poulsen Tlf.  20 98 732   info@maler-svend.com

 

Per Larsen Tlf.   28 26 97 07    p_larsen@hotmail.com

 

Vibeke Thorshøj Tlf 23 47 32 76 vibeke@thorshoj.dk

 

 

Formand
Marianne Bøyesen
marianneboeysen@gmail.com

Næstformand og webmaster
Aksel Wolter
akselwolter@live.dk

Indlæg og kommentarer til hjemmesiden sendes til Aksel.

Vores cvr. nummer er 3813 2873