01-Juli-2020

REFERAT møde maj 2020

MØDE den 29. maj 2020 / BESLUTNINGSREFERAT ved Denis
Tilstede: Lykke, Göran, Charlotte, Elsebeth, Henrik, Buuti og Denis.

Dagsorden:
- Status efter den første covid -19 fase.
- Hvad med august udstillingen?
- Hjemmesiden? Kommunikation ud ad til i det hele taget. Status og ideer om hvad gør vi og hvordan?
- Vores engagement (kontakt til Liv i Ladepladsen, kontakt til Kommunen, pengekassen, ansvar for udstillingerne)?
- Nye medlemmer? Hvorfor? Hvem? Kriterier? Proces?
- Eventuelle emner.

1. Status efter den første covid -19 fase.
Lone Skovdahl Hansen har sendt en mail om corona-aflysning af udstillingerne i Rollosalen.
Udstillingen var allerede aflyst (Jeff og Grethe, og Biblioteket) af Denis.
Der er ikke planlagt noget udstilling i juli.

2. Hvad gør vi med august udstilling?
Alle er enige med Lykkes forslag:
Vi udstiller og passer udstillingen torsdag-fredag-lørdag-søndag.
Vi reserverer lokalet alle dagens timer i de 4 dage.
Fordel: Dørene er åbne (ingen gæst bliver holdt ude), vi passer udstillingen, vi disponerer over hele gulvet.
Vi ønsker samme ordning 4 gange om år (2 separat, 2 fælles).
Denis kommunikerer ændringen til Benny Agergaard.

3. Hjemmesiden? Kommunikation ud ad til i det hele taget. Status og ideer om hvad gør vi og
hvordan?
Vi dropper hjemmesiden og laver en Facebook side. Buuti og Denis står for det.
Vi kommunikerer med Facebook og Instagram.

4. Vores engagement I Sibiriens
kontakt til Liv i ladepladsen: Göran
kontakt til Kommunen: Denis
pengekassen: Denis
ansvar for udstillingerne: På tur.

5. Nye medlemmer? Hvorfor? Hvem? Kriterier? Proces?
Enighed om processen:
Man skal være gæst udstiller før man kan blive medlem af Sibirien.
Man kan blive gæste udstiller på forslag fra et medlem af Sibirien. Ansøgningsproces til gæst
udstilling: 1. dokumentation. 2. vis interesse fra Sibirien: møde med ansøgeren. 3. hvis accept
efter mødet: OK med gæst udstilling.
Ansøgningsproces til medlemskab: Beslutningsmøde (uden ansøgeren) efter gæst udstillingen.

6. Eventuelle emner.
- Lykke efterlyser en som vil stå for kontakt med Nutidsmuseum i Faxe.
David Saietz har reageret (Göran): Kim (???) har købt Gunnars hus og tilbyder sig som kontakt for at udstille Gunnars værker.
- Buuti foreslå et Grønlands tema – udstilling i Grønland.
- Göran tager kontakt med Marianne om udstilling på tanken.
- Denis undersøger mulighed med lokaler i Faxe Lpl.?
- Lykke tilbyder Simon og Stina at være med i august

Kunst- & Designgruppen, Sibirien

Kunst & Design: SIBIRIEN

  Buuti Pedersen, Charlotte Clante, Denis Virlogeux, Elsebeth Møller, Göran Blomquist, Lykke Bloch Kjær og Henrik Drent.

 

Vi arbejder med at arrangere temaudstillinger med professionelle kunstnere og designere.

Kontaktperson:

Denis Virlogeux
denisvirlogeux@gmail.com