Gefionpladsen blev til en smuk plet i byen!

Tidligere i historien...

Velbesøgt borgermøde på Waldermarsbo om Faxe Kommunens udkast til en helhedsplan og forslag til en første indretning af Gefiopladsen. Når helhedsplanen er færdig og skitseforslaget tilrettet, vil de vil blive politisk behandlet på Plan & Kulturudvalgets kommende møde. Du vil kunne følge med på kommunens hjemmeside. 

Klik på nedenstående link for at følge processen

Præsentation borgermøde den 3 februar 2018

Udkast til helhedsplan for Faxe Ladeplads

Skitseforslag for Gefionpladsen 2018  


 

Referat fra gruppen Kønnere By - herunder er nævnt sidste nyt om Gefionpladsen.

Initiativgruppen Liv i Ladepladsen efterlyser deltagere til en arbejdsgruppe omkring Gefionpladsen og bymidten i Faxe ladeplads. Arbejdsgruppen er åben for alle borgere i Faxe Ladeplads. Gruppen skal sammensættes, så den bredt repræsenterer forskellige aldersgrupper, foreninger og interessegrupper i Faxe Ladeplads.

Hvis du ønsker at deltage i arbejdsgruppen kan du tilmelde dig, ved at sende sms på 2294 7222 eller mail til akselwolter@live.dk

Arbejdsgruppen Gefion´s formål er: 

  • At drøfte indholdet af idekataloget udarbejdet af Miljø- & Planafdelingen. 
  • At være i dialog med Miljø- & Planafdelingen / Erhvervs- & Kulturudvalget omkring fremtidige forslag / lokalplan om indretningen af Gefionpladsen og bymidten.
  • At kommentere den kommende Lokalplan for Gefionpladsen og bymidten i Faxe Ladeplads.