16-Oktober-2019

Referat 5. oktober 2019

Referat fra bestyrelsesmøde d.5.oktober 2019 
tilstede: Per, Svend, Aksel og Marianne (afbud fra Lykke og Lis) Vibeke? (vi forsøgte at ringe)

1 Biodiversitet d.26.10. Familiedag

XL Byg, Karise sponsorerer 2500 kr i materialer mod foto til deres facebookside. Svend har kontakten og undersøger hvordan materialer afhentes. 
Aksel og Vibeke har sørget for pressemeddelse og følger op på begivenheden med ny artikel. 
Jeppe og Gert er klar og står for værkstedet.
Aksel og Marianne køber sandwich og drikkevarer + kaffe i Brugsen. Mødes kl.8.30. 
Alle mødes kl.9.00 på Hylleholt, blok C. Afbud fra Lis og Svend. 

2.Visitfaxe Ladeplads
Ny aftale om indsendelse af materiale i forhold til offentlige pladser. Marianne indkalder André, Ole og Anna Marie.

3. Info fra andre arbejdsgrupper:  
A.Kønnere by har fået 50.000 kr til Gefionpladsens nye tiltag. Beløbet skal benyttes til skitseplanen / SLA arkitekterne. 
B. Det blå læringsrum har modtaget 15.000 kr til skitseplanen / firmaet Monstrum udarbejder skitsen. 
C.Udbygning af Faxe Hus: Liv i Ladepladsen afventer et nyt udspil fra Faxe Hus og Hafnia arkitekterne. 
D. Vinterbadegruppen har afholdt saunaweekend, og det har været en succes. Økonomien løber rundt. 


4. Eventuelt
Kønnere by vil gerne i kontakt med Cirkel K i forhold til renovering og benyttelse af deres bygning under beboelse. 

Næste møde er d. 26.november 2019 Strandvejen 48, hos Svend. Kombineret møde og julefrokost. 

Referat:
Marianne B

02-Oktober-2019

Hvad er biodiversitet?

Hjælp naturen!

Biodiversitet er det mylder af liv i form af planter, svampe , bakterier og alt levende, der tilsammen udgør en biologisk mangfoldighed. Vi er afhængige af, at økosystemerne fungerer og leverer tjenester som rensning af vand, jord, luft og bestøvning af vilde planter.

I en nylig, omfattende rapport er konklusionen, at man kan konstatere en tilbagegang i diversiteten i 95% af de overvågede naturtyper dvs. skove, moser, åbne områder.
Det væsentligste problem er mangelen på plads og atter plads. I Danmark bliver skov og naturen dyrket så intensivt bl.a. gennem effektiv ukrudtsbekæmpelse , at der er få og spredte muligheder for at naturen kan udfolde sig frit. Færre insekter betyder mindre bestøvning af planter og mindre føde til dyr, der lever af insekter.

De gode muligheder for biodiversitet er uopdyrkede områder, levende hegn, vejkanter, mergelgrave og fugtige lavninger der er levesteder for insekter, fugle, padder, planter bille og larver. Vi fælder træer, dræner vandløb og sløjfer grønne områder. Der er behov for at tænke biodiversitet ind i planlægning af lokalområdet bl.a. i forbindelse med nybyggelser og indretning af åbne fælles arealer. Hvis vi vil hjælpe naturen, handler det mest om hvor og hvor meget, vi vælger at lade være med at dyrke. Vilde blomster trives i bedst i næringsfattig jord. Vores fællesarealer og haver er alt for ensartede i kraft af effektiv udkrudtsbekæmpelse og de blomster, vi vælger at plante. Når vi tilfører næring til området giver vi de planter magten, der er glade for gødning.

Det er normalt at arter forsvinder, men nu sker det med en hastighed, der er langt ud over det naturlige, og det er desværre os mennesker, der er årsagen til det. Danmark har forpligtet sig på at stoppe tilbagegangen inden 2020. Det mål , som er sat af EU, når vi ikke, men der er meget mere fokus på problemet nu. Der er behov for en omfattende redningsplan. Der bliver sat initiativer i gang, der skal være med til at forbedre diversiteten og genoprette ødelagte naturområder. Faxe kommune har fx deltaget i projektet ”Plant et træ”. Det er et landsdækkende projekt. Projektet skal ses som led i , at der vedtaget et overordnet mål om, at der skal være dobbelt så meget skov. Der er behov for naturnær skovdrift, der skal give skoven sin biodiversitet tilbage. Naturnær skovdrift betyder bl.a. at dødt træ og kvas ikke fjernes, fordi det er levesteder for mange insekter.

Haveejere opfordres også til at lade være med at rydde så meget op i haven. Lad kvas, træstubbe, smågrene og blade blive liggende. Og afhængig af, hvor entusiastisk du er, anbefales at lade et område af græsplænen gro af hensyn til insekterne, pindsvin og småfugle vent eventuelt med at klippe hækken til den er afblomstret, drop giften i haven og de vælg forskellige blomster, så der er udsprungne blomster hele året.

Referat 26. august 2019

Referat 8. august 2019.

REFERAT maj 2019

REFERAT april 2019

REFERAT 24. marts

generalforsamling 2019

Referat fra Genralforsamling 2019

Liv i Ladepladsens logo

Vores cvr. nummer er 3813 2873

Initiativgruppen – ”Liv i Ladepladsen” er blevet en forening

Foreningens visioner er:
• Borgere og ildsjæle bærer udviklingen frem gennem egne visioner og indsatser!

• Vi tror på, at stedets unikke betydning på en række områder vil give fornyet udvikling!

I Januar 2017 stiftede initiativgruppen foreningen Liv i Ladepladsen. Det var blevet nødvendigt at danne en forening ud fra ønsket om at forsætte arbejdet, kunne servicere undergrupperne og ikke mindst søge midler og kunne forvalte dem til kommende borgermøder og initiativer for byen.

Liv i Ladepladsen startede med en gruppe borgere, der mødtes ud fra et ønske om at sætte fokus på udviklingen i Faxe Ladeplads. De ivrige ildsjæle kom fra en bred skare af områdets mange fællesskaber og foreninger, og de så, at fællesskab, samhørighed og kreativ drivkraft, kunne blive en af de store styrker, som Faxe Ladeplads kunne udvikle sig ud fra.

I sommeren 2013, arrangerede gruppen en række af sprudlende borgermøder i Faxe Ladeplads under overskriften: ” Det lokale initiativ skal bære fremtiden på Landet ”.

Møderne mundede ud i flere undergrupper, hvor engagerede ildsjæle fandt sammen om de emner der optog dem. Undergrupperne eksisterer i dag, og er blevet et fundament for udviklingen i Faxe Ladeplads. Grupperne samarbejder med eksisterende foreninger og har opnået en borgerdrevet dialog med kommunen. 

 Følg med på Facebook gruppen om livet i Faxe Ladeplads.

Regnskab for 2017

Vedtægter for Liv i Ladepladsen 2018