Liv i Ladepladsens logo

Vores cvr. nummer er 3813 2873


 

Bestyrelsesmøde for Liv i Ladepladsen mandag d. 4.juni 2018

  1. Turismenetværk. 

Marianne og Aksel fortalte om “ kendskabs tur “ med turismenetværket. 

Det medførte en drøftelse af hvad Liv i Ladepladsen kan bidrage med, eller hvordan vi kan blive inspireret til gode idéer og fokus på Faxe Ladeplads?

 

2. Værdisæt 

Nye medlemmer i arbejdsgrupperne, hvem kan optages?

 Vi besluttede at udarbejde et forslag til retningslinjer for optagelse i arbejdsgrupperne til vedtægterne på næste generalforsamling. 

Liv i Ladepladsens bestyrelse er enige om at åbenhed og faglighed skal være i fokus.

 

3. Cykeltur

Cykeltur med historie og motion var en succes. Skal gentages til næste år. Vi besluttede at alle betaler ved arrangementer.

 

 4. Bustur – 22.september 2018

Formål med turen: Inspiration til udvikling af Faxe Ladeplads – Idé generation – gribe nye idéer – forventningsafstemning – evt. kort samtalesalon.

Idéer til besøgssteder: 

Dark Sky, Møn, hos Carsten Ohm. Frokost med udsigt på Bakkegården. Filmfabrikken.

 

5. Sømandshjemmet – en prøvehandling

Hvis Faxe Kommune vil låne Sømandshjemmet til Liv i Ladepladsen, Indkaldes til møde hvor folk kommer med konkrete idéer. Unge: elever fra folkeskolen skal inviteres. 

Mulige aktiviterer: Gyrogenesis, Croquis kurser, Galleri med mere.

 

6. Huspris for flot renovering.

Med inspiration fra Helsingør arbejdes der videre med at indstifte en Huspris for flot renovering af ejendomme i byen.


 

I Januar 2017 stiftede initiativgruppen foreningen Liv i Ladepladsen.

Vi er en initiativgruppe som blev dannet i 2013. Gruppen ønsker at sætte fokus på udviklingen i Faxe Ladeplads. Vi kommer fra en bred kreds af områdets mange fællesskaber og foreninger og ser fællesskabet og foreningslivet som en af de store styrker, som Faxe Ladeplads kan udvikle sig videre på.


Initiativgruppen – ”Liv i Ladepladsen” er blevet en forening

Foreningens visioner er:
• Borgere og ildsjæle bærer udviklingen frem gennem egne visioner og indsatser!
• Vi tror på, at stedets unikke betydning på en række områder vil give fornyet udvikling!

I Januar 2017 stiftede initiativgruppen foreningen Liv i Ladepladsen. Det var blevet nødvendigt at danne en forening ud fra ønsket om at forsætte arbejdet, kunne servicere undergrupperne og ikke mindst søge midler og kunne forvalte dem til kommende borgermøder og initiativer for byen.

Liv i Ladepladsen startede med en gruppe borgere, der mødtes ud fra et ønske om at sætte fokus på udviklingen i Faxe Ladeplads. De ivrige ildsjæle kom fra en bred skare af områdets mange fællesskaber og foreninger, og de så, at fællesskab, samhørighed og kreativ drivkraft, kunne blive en af de store styrker, som Faxe Ladeplads kunne udvikle sig ud fra.

I sommeren 2013, arrangerede gruppen en række af sprudlende borgermøder i Faxe Ladeplads under overskriften: ” Det lokale initiativ skal bære fremtiden på Landet ”.

Møderne mundede ud i flere undergrupper, hvor engagerede ildsjæle fandt sammen om de emner der optog dem. Undergrupperne eksisterer i dag, og er blevet et fundament for udviklingen i Faxe Ladeplads. Grupperne samarbejder med eksisterende foreninger og har opnået en borgerdrevet dialog med kommunen. 

Undergrupperne under Liv i Ladepladsen:
De Hvide Dronninger, Bevægelse, Kønnere By, Ungegruppen, Feriens By, Kunst & Design og Cykeludlejning. Følg med på Facebook gruppen Liv i Ladepladsen.

Regnskab for 2017

Vedtægter for Liv i Ladepladsen 2018