Referat af bestyrelsesmøde d. 3. januar 2020

Nytårskur 2020

Referat fra den årlige Nytårskur med foreningerne i Faxe Ladeplads.

Referat 11. november 2019

Referat fra bestyrelsesmøde d.11. november 2019 
tilstede: Per, Svend, Aksel og Marianne, Lykke, Lis, Vibeke, Marianne og Aksel

16-Oktober-2019

Referat 5. oktober 2019

Referat fra bestyrelsesmøde d.5.oktober 2019 
tilstede: Per, Svend, Aksel og Marianne (afbud fra Lykke og Lis) Vibeke? (vi forsøgte at ringe)

1 Biodiversitet d.26.10. Familiedag

XL Byg, Karise sponsorerer 2500 kr i materialer mod foto til deres facebookside. Svend har kontakten og undersøger hvordan materialer afhentes. 
Aksel og Vibeke har sørget for pressemeddelse og følger op på begivenheden med ny artikel. 
Jeppe og Gert er klar og står for værkstedet.
Aksel og Marianne køber sandwich og drikkevarer + kaffe i Brugsen. Mødes kl.8.30. 
Alle mødes kl.9.00 på Hylleholt, blok C. Afbud fra Lis og Svend. 

2.Visitfaxe Ladeplads
Ny aftale om indsendelse af materiale i forhold til offentlige pladser. Marianne indkalder André, Ole og Anna Marie.

3. Info fra andre arbejdsgrupper:  
A.Kønnere by har fået 50.000 kr til Gefionpladsens nye tiltag. Beløbet skal benyttes til skitseplanen / SLA arkitekterne. 
B. Det blå læringsrum har modtaget 15.000 kr til skitseplanen / firmaet Monstrum udarbejder skitsen. 
C.Udbygning af Faxe Hus: Liv i Ladepladsen afventer et nyt udspil fra Faxe Hus og Hafnia arkitekterne. 
D. Vinterbadegruppen har afholdt saunaweekend, og det har været en succes. Økonomien løber rundt. 


4. Eventuelt
Kønnere by vil gerne i kontakt med Cirkel K i forhold til renovering og benyttelse af deres bygning under beboelse. 

Næste møde er d. 26.november 2019 Strandvejen 48, hos Svend. Kombineret møde og julefrokost. 

Referat:
Marianne B

Referat 26. august 2019

Referat 8. august 2019.

REFERAT maj 2019

REFERAT april 2019

REFERAT 24. marts

generalforsamling 2019

Referat fra Genralforsamling 2019