Kære medlemmer af Filmklub Buster (og måske kommende medlemmer)

Vi havde glædet os til at vise jer den sidste film i denne forårssæson, men desværre forandrede hele verdenssituationen sig, og vi er derfor nødsaget til at aflyse aprilfilmen pga. myndighedernes restriktioner. Det beklager vi selvfølgelig.

Til gengæld vil vi i den nye sæson 20/21 tilbyde jer at vise 6 film for 5 films pris. Medlemskabet for sæson 20/21 for ”gl. medlemmer” bliver således 380 kr. og for nye medlemmer koster medlemskabet 450 kr.

De 6 nye film til sæson 20/21 er programsat og er vedlagt denne mail i et katalog. Vi har i valget af film bestræbt os på at leve op til vores målsætning: et bredt spektrum af nationaliteter og genrer.

Vi håber, at medlemstallet forøges i den nye sæson og opfordrer jer til at bringe budskabet om filmklubben videre til venner og bekendte.

Vi glæder os til at dele de gode og spændende film med jer i den nye sæson i biografen Kanten. Vi er mange, der glæder os til igen at kunne samles i en større forsamling og dele filmoplevelser. Forhåbentlig er vi til efteråret kommet igennem den svære krisesituation, vi netop nu befinder os i.

Vi sender reminder ud i august om det nye medlemskab.

De bedste filmhilsner
Birgitte Munch, Bente Thagaard, Jan Mørkeby, Aksel Wolter og Marianne Bøyesen