Vinterbade festival i Faxe Ladeplads d. 2.-3. februar 2019

Nr. Vorupør, Skagen, Tisvildeleje m.fl. har det!! Faxe Ladeplads vil ikke stå tilbage.

Vinteren 2019 bliver året hvor også Faxe Ladeplads får en vinterbade festival. Kom og vær med til at gøre weekenden d. 2.-3. feb. uforglemmelig. 

Vi inviterer alle friske og modige til det kolde gys i havet og hygge i saunaens varme.

Lørdag: Saunaen vil være tændt mellem kl. 8:30 – 16:30. 

Pris for en times sauna 25kr  

Søndag: Saunaen er åben fra kl 9 – 15. 

Kom og få en særlig sanselig/saunaoplevelse sammen med gusmester Morten der vil forkæle os med div. æteriske olie dufte. 

Mellem kl 13 – 15 vil der være gusforløb i intervaller af 15 min varighed. 

Pris for 15 min gus er 25 kr, 2x15 min er 45 kr og 3x15 min er 60 kr

I forbindelse med gus vil der være lette forfriskninger som vand, chips, frugt og små sandwich. 

Festivalen vil blive afholdt på Strandvejen i Faxe Ladeplads på det grønne område ned til stranden. 

Tilmelding er nødvendig og bindende med angivelse af tidsrum hvor saunaen ønskes benyttet seneste d. 27. januar og er gældende når betalingen er modtaget via mobilpay til Pia på telefon 28102605   

Medbring håndklæde og godt humør og oplev det kolde gys samt et utroligt velvære efterfølgende – medbring gerne ekstra vand. 

Glade badehilsner - på vegne af arbejdsgruppen for vinterbaderne i Faxe Ladeplads 

 


 

 

Kommissorium for Vinterbadeklubben Faxe Ladeplads 

  

Baggrund og motivation:

Faxe Ladeplads er en engageret, kreativ og attraktiv kyst-og havneby omgivet af skov og strand med knap 2900 indbyggere tæt på Storkøbenhavn. Faxe Ladeplads har en lang historie som yndet turistmål med velbesøgte sommerhusområder, campingpladser og lystbådehavn. 

Byens borgere er meget engageret i udvikling af byen og vil gerne indgå i deleøkonomiske initiativer, hvor man hjælper hinanden lokalt. (Jf. Faxe Kommunes strategiplan for Faxe Ladeplads 2017)

Faxe Ladeplads har fra begyndelsen af 1900 - tallet været en livlig bade-og ferieby men som nu levner plads til fornyelse og forbedringer af badefaciliteter. 

I Faxe Ladeplads er der generelt den holdning, at det er vigtigt at have fokus på hverdagslivet og det lokale fællesskab gennem kulturelle arrangementer, deleøkonomiske initiativer, kreative projekter og muligheden for at hjælpe hinanden lokalt. 

Vinterbadeklubben er opstået i august 2018 under ovennævnte rammer og er i øjeblikket en arbejdsgruppe, der organiserer sig under borgergruppen ”Liv i Ladepladsen”, en paraplyorganisation, der har fokus på udvikling af Faxe Ladeplads. 

Vinterbadegruppen ønsker at skabe gode og tidssvarende rammer for vinterbade-entusiaster både for lokale borgere og turister i byen.

Formål

Der findes i Danmark omkring 25.000 organiserede vinterbadere, fordelt på mere end 93 klubber. Vinterbadegruppen i Faxe Ladeplads ønsker at etablere og udvikle en veldreven vinterbadeklub, der kan samle de aktive vinterbadere.

Vi tror, at vinterbadefaciliteter i Faxe Ladeplads på mange måder vil være af stor værdi for byen. Vinterbadning kan både være sundt og sjovt og vil bidrage til at understøtte byens fællesskab.

Vi ønsker på sigt at skabe et netværk af borgere, der vil samarbejde om at skabe tidsvarende og optimale faciliteter for vinterbadere, faciliteter som ligeledes kan understøtte badegæster om sommeren. 

Metode

Der skal indsamles midler via fonde og foreninger således, at klubbens medlemmer ikke skal finansiere indkøbene.

Klubbens etablering, dens arbejde og arrangementer vil synliggøre og afdække behovet for vinterbadefaciliteter i Faxe Ladeplads. Arrangementerne skal skabe opmærksomhed og opbygge et fællesskab, som kan understøtte og sørge for driften af aktiviteterne. 

Faxe Kommune skal inddrages og orienteres om klubbens arbejde.

 

Projektets produkter

På kort sigt indgår følgende faciliteter:

  • en permanent badebro med trappe, der hurtigt fører vinterbaderne til dybt vand
  • omklædningsfaciliteter 
  • en sauna

Det langsigtede perspektiv: 

Synliggøre behovet for udvikling af potentialerne for kystområdet ved Faxe Ladeplads  

”De Hvide Dronninger” som er et projekt, der både vil kunne understøtte en kystsikring men også give rammer til badefaciliteter for både vinter- og sommerbadegæster og andre vandaktiviteter som lystfiskere, dykker og kajakroer.

Projektets Organisering

Vinterbadegruppen er etableret under paraplyorganisationen og borgergruppen Liv i Ladepladsen og vil benytte sig af deres CVR. Nummer i forhold til fondansøgninger.

Vinterbadeklubben består foreløbig af en frivillig arbejdsgruppe bestående af 7 deltagere, der primært planlægger afholdelse af begivenheder samt informations- og dialogmøder for aktive vinterbadere. 

De aktive vinterbadere er ikke indmeldt i en traditionel klub med betalt medlemskab men benytter sig af en gruppe på Facebook. Her annonceres fælles begivenheder og andre relevante informationer. 

På sigt skal der etableres kontingent og medlemskab, som kan være med til at understøtte og skabe ejerskab til drift og videreudvikling af faciliteterne.

Tidsramme

Vi etablerede os i august 2018 og vil arbejde på, at de første faciliteter bliver realiseret i vinterbadesæsonen 2019/20.

Økonomi/ressourcer

Der skal udarbejdes fondansøgninger og etableres samarbejde med Faxe Kommune i forhold til at skabe midler til at finansiere kapital til faciliteterne.