Generalforsamling i Liv i Ladepladsen

Generalforsamling i Liv i Ladepladsen, d. 6. februar 2020, kl. 20.00 - 21.00

1   Valg af dirigent

2   Bestyrelsens beretning 

3   Forelæggelse og godkendelse af regnskab

4   Forslag fra bestyrelsen

     Ændringsforslag til § 6 stk 1

5   Forslag fra medlemmerne

6   Fastsættelse af kontingent

7   Valg af bestyrelse og suppleanter

    På valg er Aksel Wolter, Vibeke Thorshøj, ønsker genvalg.  Lykke Kjær, ønsker ikke genvalg

8   Valg af bilagskontrollant og suppleant

    Kontrollant er Søren Sahltoft, ønsker genvalg.

9   Eventuelt

Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antal, og træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal.

 Skriftlig afstemning foretages, såfremt det kræves af én af de tilstedeværende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Se ændringsforslag  VEDTÆGTER

 

Med venlig hilsen

Forkvinde Marianne Bøyesen .

 

2. vinterbadefestival i Ladepladsen 1.-2. februar 2020

            

Vi gjorde det sidste år og vi gør det igen. Vi gentager succesen og afholder

2. vinterbadefestival i Ladepladsen 1.-2. februar 2020

Lørdag den 1. februar kl. 9:00 åbner borgmester Ole Vive festivalen. Vi bader og efterfølgende serveres der kaffe/the, morgenbrød og en lille en. 

Alle der måtte have lyst til at deltage hvad enten de bader eller ej er meget velkomne.

Der er plads til 10-12 i saunaen og særligt i morgentimerne kan der være stor efterspørgsel på saunaen her er det først til mølle – det vil sige, at der kan opstå ventetid som kan nydes med kaffe/the og en snak. 

Festivalen afholdes på Strandvejen ved p-pladsen før det grønne område overfor Strandhovedvej. 

Saunaen er åben lørdag kl. 9:00 -?

Gus kl. 11-13

Saunaen er åben søndag kl. 8:00 – 14:30 

Gus kl. 12-14 

Kom og nyd det kolde gys og saunaens varme 

Fri sauna (eksklusiv gus) 100 kr.

Sauna for en dag 50 kr

Gus 15 min. 25 kr. 

Hele weekenden vil der være hygge og forplejning på festivalpladsen 

Tilmelding til sauna og tidsbestilling til gus skal ske senest 24. januar til 

Pia Jensen på mobil 28 10 26 05 

På vegne af arbejdsgruppen for Faxe Ladeplads vinterbadere 

Filmklubben Buster 

Vil du dele særlige filmoplevelser med dine venner? 

Vil du kende datoerne for dit biografbesøg?

Køb dit medlemskab indtil d. 20. januar ved at indbetale til konto:  Reg 6070  0000155314

Husk, at skrive afsender.

 Eller i Biograf Kanten, hvor du også får udleveret medlemskort.

Medlemskabet koster 225 kr for tre film i foråret 2020.

Filmtitler: 

 2. februar   Filmtitel: Under Træet / Island .

                     Islandsk nabokrig er en grotesk satire over middelklasselivet.         

1.marts        Filmtitel: Farvel til Tyskland / Tyskland – Belgien - Luxembourg

                    Komediedrama, en fortælling om tysklands forsøg på at komme

                   videre med livet efter 2. verdenskrig.

 5.april          Filmtitel: Hvad vil folk sige? / Norge – Pakistan  

                      Norsk drama, der handler om den 16- årige Nisha,

                     der lever et svært dobbeltliv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kom til Fitness Parken og prøv en Me-Mover sammen med resten af byen!

Søndag d. 9/2-2020 kl. 10-12

Søndag d. 3/5-2020 kl. 10-12 

Me-Mover ambassadør Gitte Saxtoft kommer med 2 Me-Movers, vi kan prøve. De er sjove og god motion for alle.

Skriv dig op i køen til Me-Movers, når du kommer og prøv gerne Fitness Stationerne i mens og andet sjovt udstyr/legetøj, jeg tager med. Jeg svarer gerne på spørgsmål og guider vedr. øvelser i Fitness Parken.

 Me-Movers er for alle fra ca. 7 år og op. Se og hør om Me-Movers her fra fysioterapeuter og personlige trænere og udøvere her:

 https://www.youtube.com/watch?v=HWFR0ur7Yc0&fbclid=IwAR0RIEiEYWFSfo6qccHWKKUnT0T_miIQGLw1yKqpETT1AwnFMkg2oFTFyYA

 

12 børn og voksne har lavet et insekthotel

Se det på Gefionpladsen

Materialer givet af XL Byg Karise

Lavet af Liv i Ladepladsen

DIAlogen august 2019 Faxe

Hermed fremsender jeg ”Dialogen”, vores nyhedsbrev, der udkommer 2. gange årligt.
Venlig hilsen
Vibeke Nielsen, Politiassistent
Vordingborg LokalpolitiSPRINGVAND PÅ GEFIONPLADSEN

Liv i Ladepladsen er gået i gang med etablering af et springvand / legeområde med vand på Gefionpladsen. Det sker i samarbejde med SLA ( arkitekterne ), der har designet Gefionpladsen, Borger- og Erhvervsforeningen og Faxe Kommune.

Vi håber, at projektet, der er inspireret af Jeppe Heins springvand ved havnen i Præstø og Rødovere Kommunes springvand på Damhustorvet i Rødovre, kan realiseres i løbet af 2020.

 


 

Arbejdsgrupperne