MØDE den 29. maj 2020 / BESLUTNINGSREFERAT ved Denis

Tilstede: Lykke, Göran, Charlotte, Elsebeth, Henrik, Buuti og Denis.

 

Klik på  link.  K & D: SIBIRIEN

 

 


 

DET BLÅ LÆRINGSRUM

Hjælp Faxe Ladeplads med at få dette projekt til at blive til virkelighed: 

Mindst 200 mennesker skal have tilkendegivet, at de synes om idéen. Man kan hjælpe ildsjælene på vej ved at give projektet et like. 

Gå ind på: www.Underværker.dk og søg under projektet :

Det Blå Læringsrum og giv et like og gerne gode kommentarer.

 Den gode idé

Formålet:
• At skabe et læringsrum for børn, der lægger op til fysisk aktivitet i et maritimt miljø
• At skabe et inspirerende areal med holdbare materialer, der kan imødegå det maritime miljø
• Gennem aktiviteterne at vække nysgerrigheden hos børn og voksne for den fælles lokale historie (skibsværftet og fiskeriet og kalkudvinding) Skulpturer (Skonnerten Thyra), der fortæller en historie og bliver et identitetsskabende vartegn for området.
• At skabe mere opmærksomhed og læring omkring havnen og havets muligheder
Som delelement at understøtte kommunens nye helhedsplan for Faxe Ladeplads

 

Projektets fysiske rammer

 Faxe Ldp. havn har en spændende kultur- og naturhistorie og et spændende liv, under overfladen. Desværre er der ingen af delene, der lige nu kommer til sin ret. Havnen er ikke det naturlige samlingspunkt for både de lokale borgere og turisterne, som det kunne være. Faxe Ldp. havn mangler attraktive og inspirerende nyskabelser, som kunne tiltrække flere besøgende.

Det kunne blive et samlingssted, der fortæller historien om det store skibsværft, udskibning af kalk og fiskeriet. Det ville være interessant for både børn og voksne.
I dag er havnen primært et sted for sejlere og fiskere.

 

Det omfatter projektet

 Maritimt uderum med mulighed for klatring og anden fysisk aktivitet (skib, åleruse og glidebane)

Rørebassin – ”Klap en Fisk” udført i træ eller metal
Vandlegeudstyr – til illustration af vand og sands bevægelse (erosionslære)
Info – Tematavle med skibsværftet og fiskeriets historie i Faxe Ladeplads
Uderummet motiverer til bevægelse og bliver en løftestang for mere friluftsliv blandt lokalområdets børn. Der i projektet et læringspotentiale omkring en havns udvikling og historie. Det blå Læringsrum kan bruges, som en aktiv ressource til at udvikle byens identitet.

 

Organisering af projektet og involvering af frivillige

"Liv i Ladepladsen" er en frivillig initiativgruppe, som blev dannet i 2013. Gruppen ønsker at sætte fokus på udviklingen i Faxe Ladeplads. Vi kommer fra en bred kreds af områdets mange fællesskaber og foreninger og ser fællesskabet og foreningslivet som en af de store styrker, som Faxe Ladeplads kan udvikle sig videre på. Gruppen har i flere projekter arbejdet sammen med Faxe Kommune i forhold til udviklingsstrategien for Faxe Ldp. Initiativgruppen er tovholder og har dannet en styregruppe i et samarbejde med interessenter fra børnehuset Mælkevejen, naturvejleder, sejlklubben FLSK og havnen.

 

Relationen til lokalsamfundet

 Faxe Kommunes Naturvejleder er inddraget i planlægning af aktiviteter for vandaktiviteterne (sluser, rørebassin, kystlandskab)

Faxe Kommunen har været inddraget i forhold til at forpligte kommunen til at tage hånd om parkeringsforholdene ved havnen, hvor der er behov udvidelse af det areal, som skal indeholde redskaber til de fysiske aktiviteter. I Helhedsplan for Faxe Ladeplads (2018) er lystbådehavnen udpeget som et af 6 steder i byen, som har et stort potentiale i forhold til at formidle byens historie og være et samlingssted i byen med sin helt egen karakter og stemning.

 

 

 

DIAlogen februar Faxe

Publikation fra Lokalpolitiet

AFLYST p.g.a. COVID - 19

Kom til Fitness Parken og prøv en Me-Mover sammen med resten af byen!

DU VIL KUNNE SE EN NY DATO HER, NÅR DEN KENDES.

Me-Mover ambassadør Gitte Saxtoft kommer med 2 Me-Movers, vi kan prøve. De er sjove og god motion for alle.

Skriv dig op i køen til Me-Movers, når du kommer og prøv gerne Fitness Stationerne i mens og andet sjovt udstyr/legetøj, jeg tager med. Jeg svarer gerne på spørgsmål og guider vedr. øvelser i Fitness Parken.

 Me-Movers er for alle fra ca. 7 år og op. Se og hør om Me-Movers her fra fysioterapeuter og personlige trænere og udøvere her:

 https://www.youtube.com/watch?v=HWFR0ur7Yc0&fbclid=IwAR0RIEiEYWFSfo6qccHWKKUnT0T_miIQGLw1yKqpETT1AwnFMkg2oFTFyYA

 

Vil du dele særlige filmoplevelser med dine venner? 

Vil du kende datoerne for dit biografbesøg?

 Se program for sæson 2020 - 2021. Klik på Filmklubben Buster

BLIV MEDLEM.  Du kan skrive eller ringe til os:

Mail filmklubbuster@gmail.com

Marianne Bøyesen: 3025 0166

 BEMÆRK!!

 KONTONUMMER TIL BUSTER ER:

 9570 12976321.            DANSKE BANK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRINGVAND PÅ GEFIONPLADSEN

Liv i Ladepladsen er gået i gang med etablering af et springvand / legeområde med vand på Gefionpladsen. Det sker i samarbejde med SLA ( arkitekterne ), der har designet Gefionpladsen, Borger- og Erhvervsforeningen og Faxe Kommune.

Vi håber, at projektet, der er inspireret af Jeppe Heins springvand ved havnen i Præstø og Rødovere Kommunes springvand på Damhustorvet i Rødovre, kan realiseres i løbet af 2020.

 


 

Arbejdsgrupperne