Velkommen til en hyggelig familiedag i Ladepladsen.

 Biodiversitet er det mylder af liv i form af planter, svampe, bakterier og alt levende, der tilsammen udgør en biologisk mangfoldighed. Vi er afhængige af, at økosystemerne fungerer og leverer tjenester som rensning af vores vand, jord, luft og ikke mindst bestøvning af vilde planter.

Kom og gør en forskel for vores fælles natur - vær med til at bygge din egen redekasse og et stort insekthotel til Gefionpladsen.

Tid: Lørdag d. 26. oktober 2019 kl. 10.00 – 15.00

Sted: Vi mødes på Hylleholt Afdelingen (skolen) i Blok C.

Tilmelding er nødvendig, så ring/skriv til:

Vi serverer en lille sandwich og drikkelse til frokost under arbejdet.

Vi afslutter på Gefionpladsen, hvor vi ”rejser” insekthotellet i fællesskab, som afslutning på arrangementet.

Vi glæder os til at se jer!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAlogen august 2019 Faxe

Hermed fremsender jeg ”Dialogen”, vores nyhedsbrev, der udkommer 2. gange årligt.
Venlig hilsen
Vibeke Nielsen, Politiassistent
Vordingborg LokalpolitiSPRINGVAND PÅ GEFIONPLADSEN

Liv i Ladepladsen er gået i gang med etablering af et springvand / legeområde med vand på Gefionpladsen. Det sker i samarbejde med SLA ( arkitekterne ), der har designet Gefionpladsen, Borger- og Erhvervsforeningen og Faxe Kommune.

Vi håber, at projektet, der er inspireret af Jeppe Heins springvand ved havnen i Præstø og Rødovere Kommunes springvand på Damhustorvet i Rødovre, kan realiseres i løbet af 2020.

Arbejdsgrupperne