SIDSTE NYT

Liv i Ladepladsen ønsker alle

et godt og lykkebringende nytår 2018

 


 

 

Nytårskur Januar 2018

Nytårskuren var i år et par hyggelige timer i MINIBY- og PARK, hvor der blev udvekslet informationer og præsenteret planer for 2018. Følgende foreninger deltog: 

MINIBY- og PARK, LIV i LADEPLADSEN,  idrætsforeningen FLI, roklubben VIKING, 

HYLLEHOLT KIRKE, kulturhuset HUSET, FAXE LADEPLADS BORGER- og ERHVERVSFORENING,

KØNNERE BY, UP - ART, KUNST & DESIGN, BEACHWALK

 


 


Fiberprojektet i Faxe Ladeplads er nu en realitet.


Hvis du endnu ikke er tilmeldt og gerne vil have fiber i 2018, kan du stadig nå at tilmelde dig på www.fibia.dk/faxeladeplads.

- Alle fremtidige info om projektet, med tidsplaner m.v. vil blive præsenteret på

www.fibia.dk/faxeladeplads, så snart vi kender de faktiske tidsplaner for projektet.


Faxe Ladeplads har en særlig historie

- og mange kvaliteter, som Faxe Kommune gerne vil sætte fokus på og gøre langt mere synlige. Kommunens rådgiver er SLA Arkitekter. 

SLA Arkitekter er ved at udarbejde en Helhedsplanen for midtbyen i Faxe Ladeplads, som tager udgangspunkt i bymidten og giver et bud på, hvor vi kan skabe gode rammer for centrale, aktive og synlige mødesteder, som understøtter byens fællesskaber, og kan fungere som bindeled mellem byens værdifulde steder.

Helhedsplanen skal også være med til at hjælpe de mange gode initiativer og ønsker i ”Udviklingsstrategien for Faxe Ladeplads” videre.