Tak til Faxe Kommune for den flotte badebro ved Flagstangen. Den bliver flittigt brugt!!

Faxe Ladeplads er kommunens badeby

SIDSTE NYT JUNI / JULI

Anlæg af Gefionpladsen har nu været i udbud og det bliver den lokale virksomhed Karise Anlæg & Byg, som skal lave anlægsarbejdet

Gefionpladsen forventes at stå helt færdig i løbet af efteråret, hvor de sidste træer og buske kan plantes.

 


 

Minibyen tilføjes en 200 kvadratmeter stor kopi af den lille og store industrihavn i fortidens Faxe Ladeplads.

Denne gang er det Nordea Fonden, der har doneret penge til det arbejdende kulturværksted, Faxe Ladeplads Miniby & Park. 

Der er tale om 30.000 kroner til de materialer, der gennem de kommende to år skal bruges til at genskabe den store og den lille industrihavn i Faxe Ladeplads.

 Det var her de store godser Bregentved og Rosendal udskibede deres korn og kalk. Vemmetofte og Gavnø benyttede også havnen, hvor C.J. Boserups store magasinbygning, toldbygningen og »Kasjotten« ved kajen var nogle af datidens kendte bygninger.

 Desuden lå Jens Julius Koefoeds imponerende store savskæreri og skibsværft i havnen, hvor han med knap 70 ansatte i 1916 indledte sit livs største projekt med bygningen af den første firemastede skonnert i en serie på fem sejlskibe.

 

 


 

Kønnere By, opsamlingsmøde, d. 25. Juni 2018.

Klik på fanen under arbejdsgrupper

 


 

Juni - juli Nyhedsbrev DIALOGEN, fra Borgernært Politi

https://www.dropbox.com/s/h139fn1z0eo4anr/Liv%20i%20Ladepladsen.pdf?dl=0

 


 

  LØRDAG, D. 23. JUNI

Se fotos fra  sej parkour og udendørstræning

med en af landets bedste Mathias Rasmussen.

Klik på fanen Bevægelse i byen


 

Beach Party

  4. august Beach Party på stranden ved flagstangen i Faxe ladeplads 


 

Bedre togforbindelse til København i 2019

Region Sjælland vil ved overtagelsen i december 2019 forlænge Østbanen, så der bliver direkte forbindelse fra Faxe Ladeplads og Rødvig på Stevns til Roskilde over Køge. Den nye direkte forbindelse vil supplere den kommende, statslige regionaltogsbetjening fra Næstved over Køge til København. Forbindelsen vil give pendlere og uddannelsessøgende lettere adgang til uddannelser, hospital og arbejdspladser i regionen. 


Fiberprojektet i Faxe Ladeplads er en realitet 

Hos Fibia ser vi frem til at etablere fibernet i dit område. Vores foreløbige tidsplan ser sådan ud:

Graveperiode

Juli 2018 - November 2018

 Tilslutning

September 2018 - December 2018

 Status lige nu

 Tidsplan for projektet er udarbejdet. Vi glæder os til snart at kunne tilbyde jer fibernet.

 

Hvis du endnu ikke er tilmeldt og gerne vil have fiber i 2018, kan du stadig nå at tilmelde dig på www.fibia.dk/faxeladeplads. - Alle fremtidige info om projektet, med tidsplaner m.v. vil blive præsenteret på www.fibia.dk/faxeladeplads, så snart vi kender de faktiske tidsplaner for projektet.